Contactgegevens

De Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH) telt vijf wijkgemeenten en een pioniersplek. Daarnaast zijn er centrale organen voor overleg en bovenwijkse besluitvorming.

info@protestantshilversum.nl - Protestantse gemeente te Hilversum (PgH)
scriba@protestantshilversum.nl - Algemene Kerkenraad van de PgH
nieuws@protestantshilversum.nl - Nieuws, persberichten en inhoudelijke zaken voor de website
webmaster@protestantshilversum.nl - Techniek van deze website
kerkblad@protestantshilversum.nl - Nieuws, persberichten en inhoudelijke zaken voor Kerkbrink, het kerkblad voor protestants Hilversum

Kerkelijk Bureau
Loosdrechtseweg 263/A
1215 JV HILVERSUM
Tel. 035-6234000
bureau@protestantshilversum.nl
Geopend: ma-di-wo-do 9.00 uur tot 12.30 uur.

LET OP! HET KERKELIJK BUREAU IS GESLOTEN VAN 24 DECEMBER 2018 T/M 1 JANUARI 2019. Vanaf 2 januari zijn de medewerkers u weer graag van dienst.

U kunt bij het Kerkelijk Bureau terecht voor:

  • regeling huwelijksbevestiging
  • doopbewijzen
  • abonnement kerkblad en vragen over de bezorging ervan
  • inlichtingen over onze gemeente
  • informatie over de vrijwillige bijdragen en collecten
  • het raadplegen van het archief
  • financieel-administratieve aangelegenheden.

 
Ledenregistratie

Voor het opvragen of wijzigen van uw gegevens (geboorte, overlijden, verhuizing e.d.) kunt u terecht bij de ledenadministrateur van uw eigen wijkgemeente. De Protestantse gemeente Hilversum gebruikt hiervoor LRP (Ledenregistratie Protestantse Kerk). Welke gegevens van u zijn geregistreerd kunt u op afspraak inzien bij het kerkelijk bureau of bij de ledenadministrateur.

Giften
Collectebonnen zijn te koop bij de leden van de Wijkraad van Kerkrentmeesters van uw eigen wijkgemeente.

Bij verhuizing naar Hilversum
Stond u in uw vorige gemeente ingeschreven bij een protestantse (wijk)gemeente of een gereformeerde kerk, dan wordt u in eerste instantie geografisch ingedeeld in één van de drie protestantse wijkgemeenten. Komt u uit een hervormde gemeente dan vindt indeling plaats in één van de twee hervormde wijkgemeenten. Vanuit het kerkelijk bureau krijgt u een brochure toegestuurd met informatie over de Protestantse gemeente te Hilversum en haar wijkgemeenten. Als u vervolgens van wijkgemeente wilt veranderen, dan is een berichtje naar het kerkelijk bureau voldoende om dit te regelen.

Centrale organen
Papieren post voor de centrale organen kan p/a het Kerkelijk Bureau worden gestuurd. Dit betreft: