Jesaja 40:5

'De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!'