Beheer (CvK)

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

 19 februari 2020. Ledenstatistiek 2019.

Onderaan deze pagina kunt u klikken op ledenstatistiek 2019 om infoormatie te vinden over het aantal leden van de PgH, de opbouw in leeftijden, de gemiddelde bijdragen voor kerkbalans ed. 

18 november 2019  Begroting 2020.
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de begroting 2020 voorlopg vastgesteld in zijn vergadering van 11 november 2019. De begroting is onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de begroting dienen uiterlijk 26 november 2019 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau,  Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl 

 

 

17 mei 2019  Jaarrekening 2018
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2018 voorlopg vastgesteld in zijn vergadering van 13 mei 2019. De jaarrekening en de toelichting zijn onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de jaarrekening dienen uiterlijk 28 mei 2019 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau,  Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl Voor de gemeenteleden die niet zo cijfermatig zijn ingesteld is de samenvatting en de toelichting van de penningmeester, zoals deze zijn gepubliceerd in de Kerkbrink van 18 mei 2019, eveneens onderaan te downloaden.,

Algemene informatie

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse gemeente Hilversum. Daarnaast heeft iedere wijkgemeente een Wijkraad van Kerkrentmeesters.

Het CvK is samengesteld uit acht leden: een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten en drie leden belast met bovenwijkse taken:
  • Voorzitter: Peter den Uil
  • Secretaris: Ina Buist 
  • Penningmeester: Robert den Toom

Daarnaast zijn er drie adviseurs verbonden aan het CvK:

  • Herman 't Hoen: personele zaken en hoofd Kerkelijk Bureau - cvk@protestantshilversum.nl 
  • Job Klomp: voorzitter commissie gebouwen
  • Wouter Zijlman: automatisering

Downloads:

> Actie Kerkbalans gaat digitaal. Download onderaan deze pagina verdere informatie hierover. 
> Download onderaan deze pagina de begroting en jaarcijfers van de PgH.
> Download onderaan deze pagina de statistiek van de PgH en het jaaroverzicht collecten.


IBAN rekeningnummer PgH

NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum voor kerkbalans en overige bijdragen.