Vitamine G

Missionaire gemeente Vitamine G
Diependaalselaan 138
1214 KE Hilversum
Vitamine G
EEN NIEUWE VORM VAN KERK-ZIJN IN HILVERSUM
informeel - diepgaand - interactief - spiritueel - intiem
Wie Verlang je naar verdieping van je leven en wil je het christelijk geloof een kans geven? Of wil je jouw geloof nieuw leven inblazen?
Wat Vitamine G is een nieuw initiatief dat mensen helpt ontdekken hoe het christelijk geloof hun (geestelijk) leven kan verrijken.
Hoe Vitamine G streeft naar een dynamisch evenwicht van geloven met je hoofd en je hart.
Wanneer Elke tweede en vierde zondag van de maand om 12.00 uur
Waar Diependaalse kerk (Diependaalselaan 138, Hilversum)
Info