Begroting PgH 2018

Het Breed Moderamen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) heeft de begroting 2018 voorlopig vastgesteld in de vergadering van 13 november 2017.

In de Kerkbrink van 18 november 2017 heeft de publicatie plaatsgevonden. De begroting 2018 ligt voor alle leden van de gemeente zeven dagen na publicatie ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263/A.

Ook is de begroting 2018 gepubliceerd via deze website:

 
Meningen over de begroting dienen binnen 10 dagen na het verschijnen van Kerkbrink, het magazine van de PgH, te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per mail aan: scriba@protestantshilversum.nl