Besluiten AK

In haar vergadering van 27 juni 2016 heeft de Algemene Kerkenraad drie besluiten genomen.

  • - Benoeming Robert den Toom tot penningmeester van het College van Kerkrentmeesters;
  • - Overname advies ds. Wüllschleger aangaande de herijking van de beleidsuitgangspunten van de Protestantse gemeente Hilversum;
  • - Instemming met het voorstel van wijkgemeente Centrum inzake het opvangen van de afwezigheid van ds. W. Moehn.

 

De besluitenlijst is te downloaden via de pagina protestantshilversum.nl/ak.