De kracht van verbondenheid

Wat beweegt jou om je (in Hilversum) in te zetten voor een christelijke organisatie? Ga op 23 februari in gesprek over de toekomst van de christelijk sociale beweging in Hilversum.

  • Datum: dinsdag 23 februari 2016, aanvang 20.00 uur 
  • Lokatie: De Schaapskooi, parochieruimte naast de St Vituskerk aan de Schapenkamp
  • Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd: 06-12505498 / aernoud@hilversumverbonden.nl

 

Christelijk-sociale beweging
125 jaar geleden riep Abraham Kuyper het eerste christelijk-sociaal congres bijeen om 'de sociale kwestie' te bespreken. Destijds werden antwoorden gevonden, mede dankzij 'Rerum Novarum', een pauselijke encycliek uit 1891. In 2016 kunnen we gerust zeggen dat er vele 'sociale kwesties' zijn. De maatschappij verandert, de ene crisis na de andere overspoelt ons en de verzorgingsstaat wankelt. Mensen zoeken zekerheden en het beroep op medemenselijkheid groeit. Nieuwe verbanden ontstaan in een ontluikende netwerksamenleving. Wat zijn de kansen en bedreigingen in deze transitie voor christelijk-sociale organisaties? Wat is het veranderpotentieel van de christelijk-sociale beweging?

In het najaar vindt hierover een driedaags landelijk Christelijk-Sociaal Congres plaats; op 23 februari zal er over deze vragen worden gesproken in Hilversums perspectief. Iedereen is welkom, met name leden van de Hilversumse kerken en gemeenschappen die na willen denken over de toekomst van de christelijk-sociale beweging in Hilversum en hieraan een bijdrage willen leveren.

Deze avond is bestemd voor:

  • mensen die kerkelijk actief zijn in bestuur en/of diaconie
  • mensen die betrokken zijn bij het protestantse of katholieke maatschappelijke middenveld (onderwijs, gezondheidszorg, vakbond, woningbouwverenigingen, sportverenigingen, etc)
  • mensen met een christelijke achtergrond die politiek actief zijn.

 

Inleider/discussieleider: Hans Groen, projectcoördinator bij Socires en lid van het redactieteam van het CSC-visiedocument.

Organisatie:
enkele individuele Hilversummers (op persoonlijke titel) met hun wortels in de christelijk-sociale beweging, ondersteund door de Raad van Kerken Hilversum:

  •  Janneke de Leede, actief binnen wijkgemeente de Morgenster
  •  Aafke Vreugdenhil, raadslid ChristenUnie, lid armoedeplatform
  •  Gerben van Voorden, raadslid CDA, actief binnen wijkgemeente Centrum / Grote Kerk
  •  Aernoud Olde, voorzitter Stichting Hilversum Verbonden