Met Bach naar Kerst

Op vrijdag 7 december verzorgt Jan Bruin, theoloog en amateur-musicus, een avond in de Bethlehemkerk rond de Bijbelse figuren uit de Kersttijd die door Bach muzikaal tot leven worden gewekt.

Bachs Matthäus Passion heeft in Nederland welhaast een ‘cult-status’ verworven.  Met Bachs muziek rond Kerst is dat nauwelijks het geval. Dat is eigenlijk wel jammer, want voor de tijd rond Kerst schreef Bach - afgezien van het Weihnachtsoratorium vele prachtige cantates. Daarnaast componeerde hij muziek rond de kerkelijke feestdagen van Johannes de Doper en Maria.

Muziek met emotie
Op 7 december klinkt er vreugdevolle muziek rond de geboorte van Johannes de Doper. We horen intieme en uitbundige klanken uit het Magnificat, de lofzang van Maria.  De glorieuze engelenzang klinkt in het stralende Gloria uit Bach’s Hohe Messe. De herders laten zich horen in pastorale klanken. Drie koningen komen majestueus op kamelen aanzetten, maar moeten nederig knielen bij de tekst van een verstild koraal. En ten slotte is er Simeon, wiens ogen het heil van de geboren Messias mochten aanschouwen waarna hij getroost kon heengaan in vrede.

De muziek wordt door Jan Bruin telkens voorzien van een toelichting waarin zowel de musicologische als de theologische kanten worden belicht.

De avond begint om 20.00 uur in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263. De toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten.