PgH schakelt onafhankelijk adviseur in

In verband met het vervullen van de vacature van predikant in De Morgenster is herhaaldelijk gesproken over het inschakelen van een onafhankelijke adviseur om het proces te begeleiden. Ook met betrekking tot de Herijking Beleidsuitgangspunten hebben sommigen aangedrongen op extern advies.

Eerder dit jaar had het BM daarover de Dienstenorganisatie van de PKN benaderd. Inmiddels is uitgebreid gesproken met ds. Louis Wüllschleger. Het BM heeft hem gevraagd zijn ervaring en expertise te willen inzetten voor de volgende opdracht:

  1. 1. Het kritisch beoordelen, becommentariëren, en waar nodig corrigeren of aanvullen van het eindrapport werkgroep Herijking Beleidsuitgangspunten en de daarin geschetste scenario’s, alsmede het eventueel aangeven van alternatieve mogelijkheden of oplossingen. Het is de bedoeling dat hij daarover begin juni advies aan de AK uitbrengt.
  2. 2. Het fungeren als informateur en/of vertrouwenspersoon in het delicate proces van herschikking van de taken van de PgH-predikanten. Daartoe zal vertrouwelijk overleg met de verschillende predikanten en met de wijkkerkenraad en/of wijkkerkenraden nodig zijn. Deze werkzaamheden kunnen vanaf de zomer worden opgepakt.

Ds. Louis Wüllschleger is predikant geweest in Tholen, ’s Gravenhave en Middelburg. Verder was hij vanaf 2004 in Zeeland regionaal adviseur van de classicale vergaderingen en scriba van de Protestantse Kerkvergadering (PKV) Zeeland. Van 2010 tot 2015 was hij directeur van de IZB.

Ds. Wüllschleger zal zijn werk aan het eerste deel van de opdracht met onmiddellijke ingang starten. In dat kader zal hij op korte termijn afspraken maken met de predikanten en met de (moderamina van) de wijkkerkenraden.