Taakgroep toekomst gemeente aan de slag

Hoe willen we kerk in Hilversum zijn? Leoni Brussaard, Mark Hullegie, Dik Verboom en Linda Telleman gaan, met Bram Schriever, op zoek naar een antwoord. Een nieuwe fase op de weg naar 'kerk 2025' is hiermee ingezet.

Bram Schriever is aangesteld om de taakgroep te leiden. Hij was eerder directeur van het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam en geeft momenteel als zzp'er begeleiding en advies bij veranderingsprocessen. Leoni Brussaard (40, Grote Kerk), Mark Hullegie (42, niet kerkelijk gebonden), Dik Verboom (59, De Morgenster) en Linda Telleman-Reus (37, De Morgenster) nemen deel aan de taakgroep. Eén persoon heeft het verzoek in beraad.

Geloofsgesprekken
De hoofdvraag voor de taakgroep luidt: Hoe zijn we, als levend lichaam van Christus, kerk in Hilversum c.q. hoe willen we dat zijn? Een antwoord op deze vraag hoopt de taakgroep te vinden door het organiseren van geloofsgesprekken.

Frisse blik
De Algemene Kerkenraad heeft gezocht naar betrokken gemeenteleden met beperkte kerkbestuurlijke ervaring, zodat ze met een frisse blik naar de toekomst kijken. Dat is met dit viertal gelukt. Uitdagend is de keus voor Hullegie. Hij draagt de kerk een warm hart toe, maar is geen lid van de gemeente.

Klein en slagvaardig
De taakgroep is ingesteld na het advies van ds. Louis Wüllschleger waarin onder andere staat opgenomen: 'een kleine en slagvaardige taakgroep stuurt en begeleidt het beleidsproces naar 2025'. Zie www.protestantshilversum.nl/ak