Terugblik impulsavond

Wat vinden we belangrijk om samen kerk te kunnen zijn? Hoe bereiken we nieuwe mensen? Tijdens de impulsavond op 21 november reikten Nynke Dijkstra-Algra en Tom Mikkers handvatten: passie, delen en concreet dingen doen.

Dijkstra-Algra legt de nadruk op het leggen van relaties. Ze roept op om met de blik van een vreemde naar de eigen gemeente te kijken. Mikkers prikkelde de aanwezigen met de opmerking ‘Hoe dan!’. Maak het concreet, juist voor de ander buiten de kerk. De kerk is relevant, zoek naar manieren hoe je dat vorm kunt geven.

De avond samengevat in de drie vragen of stellingen die ook tijdens de discussie centraal stonden.

  • Zonder verwondering en passie bloedt de kerk dood

Aanwezigen waren het erover eens: de kerk gaat om ontmoeten en delen. Samen verhalen lezen, je verwonderen over de verhalen, en delen waardoor je wordt geraakt. Zonder Verhaal en zonder passie ontdekken we niet wat ons bindt, wat ons tot een gemeenschap maakt. Kunnen we tonen waardoor we geraakt worden? Alleen dan ontstaat de verbinding tussen generaties, dragen we het vuur over op jongeren. Ontmoeting kan op velerlei manieren: bij de Bijbelstudieclub, tijdens een gezamenlijke maaltijd, de soos of Samen op Vakantie.

  • De kerk als instituut is achterhaald

In de kerk moet het gaan over het verhaal, het Evangelie. Het gebouw en de organisatie staan daar omheen. Het verhaal vertellen kan op verschillende manieren. De organisatie beweegt hierin mee, is flexibel en is dienstbaar. In Hilversum zijn twee pioniersplekken ontstaan; Vitamine G en het Christelijk Spiritueel Centrum zijn oefenplaatsen van nieuwe vormen om het Evangelie te delen. Sommigen zal het aanspreken, anderen niet. 

  •  Wat heeft de kerk in huis wat de samenleving nodig heeft?

Volgens de aanwezigen: troost, stilte, ontmoetingsplaats, bezinningsplaats, rituelen, meeleven met de ander. In de kerk roeien we soms tegen de stroom in. De samenleving draait om het project-Ik. In de kerk gaat het om de gemeenschap, het project-Wij.

In gesprek
Een kritische vraag klonk over de taal die we spreken, woorden waarvan anderen de betekenis waarschijnlijk niet kennen. Daarop moeten we letten. We moeten oefenen in gesprek, in het omgaan met de ander. Na afloop werd de vraag gesteld waar God was in de discussie. Mogen en moeten wij niet durven vertrouwen op Gods leiding? Van belang is dat we samen blijven bidden om te ontdekken wat God van ons vraagt.


Deze bijeenkomst werd op 21 november 2017 georganiseerd voor leden van de Protestantse gemeente Hilversum door de commissie Herijking van de Algemene Kerkenraad, o.l.v. Bram Schriever. Nynke Dijkstra-Algra is beleidsmedewerker Missionair Werk bij de Protestantse kerk in Nederland. Tom Mikkers is programmamaker bij de EO.
Verslag: Annechien Cevaal